Nieuws

Vernieuwing lidmaatschap!

Een nieuwe zomer, een nieuw loopseizoen.

We zijn toe aan ons vierde seizoen dat “loopt” van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.

Teneinde de continuïteit in lidmaatschap en sportverzekering te kunnen garanderen, willen we er jullie op attenderen dat jullie best eerstdaags de lidmaatschapsbijdrage storten.

Het lidgeld (25€ voor volwassenen en 15€ voor min 16) kan overgeschreven worden op de rekening van de VZW Doorenlopers : IBAN BE13 7340 3463 2039

Let op : Als je voor verschillende personen tegelijk overschrijft, vermeld dan ook voor wie het geld bestemd is.

 

Meer dan lopen alleen?

Wie wil er zich actief inzetten voor De Doorenlopers?

Met de start van het nieuwe seizoen in zicht (vanaf juli), doen we een warme oproep aan iedereen die zich op regelmatige basis actief wil inzetten voor onze club.

We hebben op vele vlakken extra handen nodig: organisatie van diverse events en feestelijkheden, onderhoud van de finse piste, meewerken aan onze communicatie, opzetten van sponsoring, de algemene administratie van de club, … Extra aandacht voor de nog steeds openstaande vacature van  (hulp)trainer(s).

Je kan dan “Effectief Lid” worden van de vzw en verantwoordelijk worden voor een bepaald deeltje van de organisatie gedurende 1 jaar.

Ben je geïnteresseerd en wil je je engageren voor (minstens) één jaar?

Aarzel niet en stuur een mailtje naar info@doorenlopers.be voor 25 mei 2014.

Een vergoeding kunnen we je spijtig genoeg niet geven , wel onze eeuwige dankbaarheid en je foto op de website!