Nieuws

Een sportieve start

Het bestuur van de doorenlopers wenst jullie een sportief 2014. Daar drinken we op en wel op onze nieuwjaarsreceptie.

We starten het jaar zoals we het hebben achtergelaten, namelijk met enkele quotes!

3

5

1

4

2